layout styles

Tarım makineleri dünyası, modern, rekabetçi ve sürdürülebilir tarımın gelişimi ile hızla değişmektedir.

Ürünlerde ya da bir dereceye kadar hayvan yetiştirmede alan içi değişkenliği gözlemleme, ölçme ve bunlara yanıt verme tabanlı bir işletmecilik yönetim sistemi olan hassas tarım; Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımına dayanan yeni bir sistem olup rekabetçilik ve sürdürülebilirlik arasında dengeli bir şekilde kararların ve planlı tarım faaliyetlerin rasyonel bir şekilde benimsenmesini amaçlamaktadır. Bu kavram basit olarak “doğru zamanda, doğru yere, doğru işlemi uygulama” olarak açıklanmaktadır. 3. milenyumda tarımsal mekanizasyon, rekabetçi ve sürdürülebilir tarım için yenilikçi ve düşük maliyetli teknolojilerin kullanım ilkelerini, tüm çiftçiler için zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, ileri teknoloji tarım makineleri kadar, hala kullanımda olan ama daha az modern diye tanımlanabilecek tarım makinelerinin doğru kullanımı konusunda çiftçilerin büyük çoğunluğunun, özel olarak ise genç çiftçilerin eğitimi için girişim ve çalışmaların planlanması gerekmektedir.


Pestisitler ve bitki koruma makinalarının kullanımı, en önemli tarımsal faaliyetlerden birisidir.

Çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerden dolayı pestisit uygulamaları çok dikkatli yapılmalıdır. Bu aynı zamanda güvenli ve sürdürülebilir tarım için bir gerekliliktir. Bu bağlamda, özellikle pestisit uygulamalarında kullanılan makinelerin tekniğine uygun ve doğru kullanımı ile ayar ve bakımlarının doğru bir şekilde yapılmasının, pestisitlerin ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları önleyici etkilere sahip olduğu söylenebilir. Bu durumun, hem operatör sağlığı ve güvenliği, hem de çevrenin korunması açısından zorunlu bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Bu projede, bitki koruma amaçlı pestisit uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ile birlikte, uygulamanın çevresel etkileri ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini de göz önüne alan, yenilikçi uygulamaları geliştirmek amaçlanmaktadır.

style switcher

Ortaklar