Eğitim içeriği ve öğrenme araçları, insan sağlığı, gıda güvenliği ve çevre konularına özel olarak odaklı olarak tarım sektörü ile bağlantılı olup bitki koruma makinelerine ilişkin iyi uygulamaları paylaşmayı ve karşılıklı değişimi amaçlamaktadır.

Bitki koruma makinelilerinin güvenli kullanımı, yönetimi ve işlevsel kontrolleri konusunda çiftçiler ve profesyoneller için hayat boyu öğrenme programlarına erişimi sağlamak ve kolaylaştırmak için karma eğitim metodolojileri (sınıf, çevrimiçi ve çevrimdışı ve çevrimdışı öğrenme, birleştirilmiş metodoloji), öngörülmüştür.

IMPLEMENT eğitim platformu, bitki koruma makinelerinin kullanımından ve yönetiminden sorumlu olan tüm çiftçilere hitap etmektedir. Ayrıca bitki koruma makinesi imalatçıları, makinelerin işlevsel kontrollerinden sorumlu kişi ve uzmanlara da hitap etmesi düşünülmüştür. Eğitime katılan kişiler, EQF Seviye 2'den 5'e kadar istenilen seviyeyi ve sınavını seçerek belirledikleri modülü takip edebileceklerdir. Eğitimin sonunda, eğitime katılan kişilere çoktan seçmeli sorulara dayalı bir final sınavı ile sertifika verilecektir.

Kurs Öğreticisi PDF Kurs Öğreticisi Slayt Moodle Eğitim Platformu