Projenin vizyonu sadece teknik tavsiyelerle sınırlı olmayıp aynı zamanda insan, çevre ve gıda güvenliği için doğru ve sürdürülebilir beceri ve davranışların geliştirilmesinin önemine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, bitki koruma makinelerini esas alan bu projenin, tarım makinalarında güvenliği sağlamak için temel bir adım niteliğinde olduğu söylenebilir.

IMPLEMENT projesiyle, başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılar ve imalatçılar ile ziraat mühendisleri, tarım danışmanları vb eğitimcilere yönelik, güvenli makine kullanımı, doğru uygulama, kalibrasyon, ayar-bakım ve iş güvenliği konularını içeren bir interaktif eğitim platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üretilen materyallerle pilot eğitimler düzenlenerek bitki koruma makineleri kullanımında iş sağlığı ve güvenliği gönüllüleri oluşturulmaya çalışılacaktır.

IMPLEMENT projesi, aşağıdaki hedef kitleleri kapsamaktadır:

  • Çiftçiler ve bitki koruma makinesi operatörleri
  • Ziraat Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının ilgili öğrencileri
  • Teknik servis hizmetlerinden sorumlu yardımcı operatörler
  • Bitki koruma makinelerinin işlevsel kontrollerini yapan teknik personel
  • Bitki koruma makinesi imalatçıları

Proje, çiftçiler, öğrenciler, teknisyenler ve imalatçıları için, Avrupa Yeterlilik Çerçevesine dayanan, bitki koruma makinelerinin temel kullanımı ve ayar-bakımlarından daha spesifik konulara kadar hedef kitleye yeterli beceriler kazandırma ve ayrıca bitki koruma makinelerinin güvenli ve sürdürülebilir kullanımı konusunda iyi uygulamalar, bilgi ve eğitim materyallerini içeren öğrenme platformu ve interaktif eğitim materyalleri oluşturma fikrinden yola çıkmıştır.

Bu nedenle IMPLEMENT projesi; çiftçilerin, öğrencilerin, teknisyenlerin ve imalatçıların rolünü ve yetkinliklerini değerlendirerek Avrupa Beceri ve Niteliklerin gelişmesine, yüksek nitelikli VET ve EU VET tabanlı araçlarının uygulanmasına katkıda bulunacak interaktif ve kullanıcı dostu eğitim platformu kurmayı amaçlamaktadır.