Ondokuz Mayıs Üniversitesi

www.omu.edu.tr

1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, üç yerleşke üzerinde, 15 Fakülte, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu ve lisansüstü eğitim veren 5 Enstitüye sahiptir. Üniversitenin 40000 öğrencisi ve 2000 akademik elemanı ile yaklaşık 62 ülkeden eğitim almak üzere kayıtlı 1200 uluslararası öğrencisi bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ilk eğitim-öğretime başlanan fakültelerden biridir. Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile birlikte faaliyette bulunan 9 bölüm bulunmaktadır.


Agricoltura è Vita Associazione

www.agricolturavita.it

İtalya Çiftçi Konfederasyonu (Cia)’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir mesleki eğitim merkezidir. Merkezi Roma’da olan birlik, birlik yapılanması aracılığıyla tüm İtalya’yı kapsayacak şekilde, tarımsal konular ile ilgili eğitim, yayım ve araştırma alanlarında faaliyet göstermektedir. Birliğin ana faaliyet alanı; her seviyede, öncelikli olarak çiftçilerin olmak üzere tüm vatandaşların, farklı ekonomik ve sosyal sektörlerde (tarım, gıda endüstrisi, idari ve ileri hizmetler) sosyal-kültürel ve bireysel gelişimlerini sağlamaya öncülük etmektir. AèV, bu amaçla üniversiteler, ajanslar, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde kurum ve kuruluşlarla iş bilirlikleri oluşturmakta, çeşitli kurs ve çalıştaylar planlayıp yürütmektedir.


Çukurova Üniversitesi

www.cu.edu.tr

1973 yılında, Balcalı Kampüsünde kurulan Çukurova Üniversitesi, şehir merkezine 10 km mesafede, 20 bin dekar yerleşim alanına sahip bir üniversitedir. Günümüzde üniversite bünyesinde 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 3 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Üniversite 1900 akademik personelle, 44000 lisans, 38000 ön lisans ve 4100 lisansüstü öğrencisine eğitim vermektedir. Ziraat Fakültesi üniversitenin eğitim-öğretime ilk başlayan fakültelerinden biri olup bünyesinde Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile birlikte 11 bölüm eğitim-öğretim vermektedir.


Ankara Üniversitesi

www.ankara.edu.tr

Ülkenin en eski üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi 1946 yılında kurulmuştur. Üniversitesi bünyesinde, 17 Fakülte, 1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, bir Konservatuar, 13 Enstitü bulunmaktadır. Toplam 1842 öğretim üyesi ve 9499 personel ile 62460 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversiteye bağlı olarak faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, ülkemiz çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te Yüksek Ziraat Enstitüsü adı altında başlayan zirai eğitim- öğretimin, 1948′de üniversiteye bağlanması ile kurulmuştur. Fakültede bugün Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile birlikte 12 bölüm bulunmaktadır.


ASAJA-GRANADA

www.asaja.com.es

İspanya'nın en büyük profesyonel tarım organizasyonu olup 1989'da kurulmuştur. ASAJA, tarımda aktif olarak kendi hesabına çalışanlar, ücretli çalışanlar ve çiftçi aileleri de dâhil olmak üzere tarımsal alanda faaliyet gösteren 250000'den fazla üyeye sahiptir. ASAJA, genel olarak tarım mesleğinin ve ayrıca tüzel kişiliğe sahip olan ve demokratik ilkelere saygı gösteren üye kuruluşların çıkarlarını temsil etmek, yönetmek, savunmak ve teşvik etmek üzere kurulmuştur. Amacı, başta aile işletmeciliği olmak üzere her türlü tarım işletmeciliğini korumak ve bunların ekonomik olarak yaşamlarını sürdürmelerine destek olmaktır. Aynı zamanda, genç çiftçilerin profesyonel olma çabalarını desteklemeyi, onların mesleki bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeyi ve genel olarak ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. ASAJA'nın bir ulusal bürosu, 15 bölgesel merkezi, 40 taşra ofisi, 810 mahalli ofisi ve Brüksel’de yer alan bir daimi temsil bürosu bulunmaktadır. ASAJA, tarım teknikleri, hayvan yetiştirme, ormancılık faaliyetleri, çevresel yönetim ve tarım turizmi gibi kırsaldaki yeni faaliyetler de içine alacak şekilde tarımsal faaliyetlerin tüm dallarında ülke genelinde hizmet vermektedir.


ENAMA

www.enama.it

İtalya tarım makineleri sanayiinde, rekabet gücünün artırılması, teknolojinin geliştirilmesi ile makine performans ve güvenlik özelliklerine ilişkin farkındalığın arttırılması için etkin bir destek sunmak amacıyla kurulmuştur. İşlevsel yapısı CRA-ING, Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Kurulu ve Tarımsal Mekanizasyon Deneysel Araştırmalar Enstitüsü’nden oluşmaktadır. ENAMA personeli, performans, güvenlik, çevre koruma alanlarındaki karmaşık düzenlemeler (UNI, EN, ISO, OCSE vb) ve tarım makineleri için karayolları trafik yönetmeliği, belgelendirme, yeni teknolojiler, alternatif yakıtlar gibi sanayinin karşılaştığı çeşitli problemlerin üstesinden gelecek uzmanlığa sahiptir. Uzmanlaşmış merkezlerinde, her türlü traktör ve tarım makineleri için uluslararası kabul görmüş test ve kontroller yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası (ISO, EN vb) düzenlemelere dayanan tarım makineleri test ve kontrolleri ENAMA’ya bağlı bu merkezlerde yapılmaktadır.